Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Strona główna - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole

MOSiR w Kole - zdjęcie hali
MOSiR w Kole

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, w szczególności o statusie prawnym, strukturze organizacyjnej, majątku i inne informacje publiczne, do których udostępnienia zostały zobowiązane m.in. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.