Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Skargi i wnioski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski należy składać u dyrektora MOSiR:

Pływalnia Miejska

ul. Kolejowa 7
62-600 Koło
pokój 13