Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Oferty pracy w MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole poszukuje osób do pracy na stanowisko RATOWNIK WODNY.

Pływalnia Miejska w |Kole to nowoczesny i najchętniej odwiedzany kompleks rekreacyjno – sportowy na terenie naszego miasta. Staramy się, aby było to miejsce wyjątkowe dla naszych mieszkańców. Dołączając do naszego zespołu zdobywasz niepowtarzalną szansę, aby przekonać się, ile osób o różnych umiejętnościach jest zaangażowanych w funkcjonowanie obiektu. Możesz również sprawdzić, jak łączymy pasję  z wykonywaniem obowiązków.

Zadania:

 • dbanie o bezpieczeństwo klientów korzystających z basenów,
 • nadzór, obserwowanie niecek basenowych,
 • udzielanie pierwszej pomocy oraz udział w akcjach ratowniczych,
 • kontrola stanu technicznego urządzeń i sprzętu ratowniczego.

Oczekiwania: 

 • uprawnienia Ratownika Wodnego,
 • aktualny certyfikat KPP,
 • wysoka kultura osobista, rzetelność i zaangażowanie,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy,
 • dyspozycyjność,
 • aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia,
 • oświadczenie o niekaralności.

Warunki pracy:  

 • preferencyjne warunki korzystania z obiektu,
 • szkolenia zawodowe,
 • zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • dofinansowanie do okularów lub soczewek.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres wraz z dopiskiem:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

ul. Kolejowa 7, 62-600 Koło

lub email: basen@kolo.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: inspektor@osdidk.pl, lub pod numerem tel. 531 641 425.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator, będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Do przetwarzania danych osobowych upoważnia nas art. 221 Kodeksu pracy 
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
 9. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo :
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich oraz nie będzie stosował przetwarzania związanego ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. w rozumieniu art. 22 RODO.